• Suunittelupalvelut - SolidWorks

  SUUNNITTELUPALVELUT

  3d-mallinnus SolidWorks-ohjelmistolla

 • SUUNNITTELUPALVELUT

  3D-kappaleiden suunnittelu ja tulostus

 • AUTOMAATIOPALVELUT

  Delfoi - ratkaisujen avulla tuotteen robotisointi alusta loppuun

AUTOMAATIOPALVELUT

 • Robottiohjelmointi, etä- ja controller-ohjelmointi (ABB, Fanuc, Motoman)
 • Etäohjelmointi DelfoiArc-ohjelmistolla
 • Operaattoreiden koulutus ja konsultointi
 • Tuotteiden robotisointi mahdollisuuksien katselmoinnit
 • Tekniset tukipalvelut automaatiohankinnoissa
 • Ylläpitotukipalvelut

Esimerkki robotisointiprojektista

Asiakas haluaa robotisoida tuotteen/tuoteperheen olemassa olevalle robottisolulle

 1. Robotisoitavat tuotteet tarkastellaan robotisoinnin kannalta
 2. Tuotteen kiinnitys robottiin tarkastellaan DelfoiArcilla
 3. Tuotteelle/tuoteperheelle suunnitellaan kiinnittimet DelfoiArc määrityksen ja asiakkaan toiveiden mukaisesti
  • Suunnittelussa huomioidaan mm. solun ja tuotteen vaatimukset/rajoitteet, kiinnittimen nostot ja siirrot sekä tuotteiden kiinnitys kiinnittimeen
  • Asiakas saa valmistuskelpoisen kiinnittimen valmistuskuvat (pdf/dwg/dxf+3d mallit) ja kiinnittimen käytön ohjeistuksen
 4. Tuotteelle/tuoteperheelle tehdään etäohjelma DelfoiArcilla
 5. Kiinnitin valmistetaan (asiakas tai MAJA Engineering Oy), testaus ja käyttöopastus MAJA Engineering Oy:ltä
 6. Etäohjelmoitu ohjelma ajetaan ylös robotille ja tarkistetaan/hienosäädetään
 7. Ensimmäisen ajon valvonta ja muutostarpeiden keräys
 8. Ohjelman päivitys muutostarpeiden perusteella
 9. Asiakkaan hyväksyntä työlle = tuote robotisoitu ja valmis tuotantokäyttöön

MAJA Engineering Oy:ltä saatavissa myös projektin jälkeiset ylläpitotoimet, kuten revisiomuutoksien teot.

SUUNNITTELUPALVELUT

MAJA Engineering Oy - 3D mallintaminen

 • Tuotteiden valmistettavuuskatselmoinnit
 • 3d-mallinnus SolidWorks-ohjelmistolla
 • Tuotesimuloinnit ja –tarkastelut
  • Robottihitsaus DelfoiArc
 • Valmistuskuvien teko
 • Kiinnitin- ja apuvälinesuunnittelu, myös automaation kiinnittimet ja tarttujat
 • Työkalusuunnittelu
 • Tuotesuunnittelu
 • Layout suunnittelu

SolidWorks - mallinnus

SolidWorks - suunnittelu

Draftsight

MUUT PALVELUT

3d-tulostin

3d-tulostuksen-suunnittelu3d-tulostus3d-tulostettu-kappale

 • Suunniteltujen tuotteiden valmistus (kiinnittimet, apuvälineet jne)
 • 3d-tulostus
  - Käytössä Sindoh 3DWOX1 tulostin
  • Tulostusalue 210x200x195mm
  • Materiaalit
   • ASA
   • ABS
   • PLA
 • 3d-tulostettavien kappaleiden suunnittelu

ROBOTTIOSAAMISEMME

 • ABB
 • Fanuc
 • Motoman/Yaskawa

 • Kokemusta erilaisista robottihitsaussovelluksista
  • Mm. robotin käyttö kappaleenkäsittelijänä ja usean robotin yhdenaikainen käyttö saman kappaleen työstössä

 • Robottihitsauksen virtalähde tuntemusta löytyy Kemppi, Fronius ja Lincoln

OHJELMISTO-OSAAMISEMME

 • SolidWorks – 3d cad
 • SolidWorks PDM – Suunnittelutiedonhallinta
 • Draftsight / AutoCad – 2d cad
 • DelfoiArc 2014 ja DelfoiArc 4.0 – Robottien etäohjelmointi
 • ABB Robotstudio – ABB robottien etäohjaus
 • PolyWorks Inspectors – 3d mittaus ja analysointi
 • Lemonsoft - ERP